Produkty

Silnoproudé elektroinstalace a montáže

 • kabelové rozvody, vnitřní rozvody vysokého i nízkého napětí, dodávka rozvaděčů a trafostanic
 • topné kabely a rohože
 • náhradní zdroje – dieselagregáty, UPS
 • vnitřní světelné rozvody, instalace osvětlení a zásuvkové rozvody
 • elektroinstalace budov
 • instalace systémů EIB (evropská instalační sběrnice)
 • rozvody průmyslových objektů a výrobních hal
 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů
 • veřejné osvětlení včetně osvětlování a nasvětlování objektů
 • venkovní kabelové rozvody, přípojky NN a VN
 • hromosvody (včetně aktivních jímačů)

Instalace systémů měření a regulace

 • měření a regulace tepelných zdrojů (kotelny, výměníkové stanice, solární zařízení, tepelná čerpadla)
 • měření a regulace chladících zařízení, vzduchotechniky a klimatizací
 • řídící systémy technologických procesů včetně dodávky software
 • měření spotřeby energií
 • vizualizace procesů a technologií
 • inteligentní budovy, systémy EIB (evropská instalační sběrnice)

Instalace slaboproudých komunikačních a informačních systémů

 • veřejné telekomunikační sítě
 • telefonní rozvody a přípojky
 • dodávky telefonních ústředen, GSM bran, tarifikačního hardware i software
 • televizní rozvody (STA)
 • systémy jednotného času
 • ozvučovací systémy (MR)
 • strukturované kabeláže, počítačové sítě včetně aktivních prvků a SW (SKK)
 • společné televizní antény, satelitní antény
 • vnější a vnitřní metalické a optické kabelové rozvody

 Instalace zabezpečovacích systému

 • elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
 • elektrické požární signalizace (EPS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • systémy dveřních komunikátorů
 • systémy kontroly vstupu, docházkové systémy (ACS)
 • evakuační rozhlas PA
 • přenos signálu na pult centrální ochrany

Vypracování projektové dokumentace, Inženýrská, konzultační a poradenská činnost

 • projektové studie
 • projekty k žádosti o vydání stavebního povolení
 • projekty výrobní a dokumentace pro provádění stavby
 • autorský dozor na dodávky zařízení

 Údržba a servis

 • tým zkušených servisních techniků silnoproud, slaboproud a MaR
 • vybavení výpočetní technikou
 • spolupráce a provázanost servisu s projekcí a realizací

 Fotovoltaické elektrárny

FVE představují obnovitelný zdroj energie. Fotovoltaika ztělesňuje ekologicky čistou výrobu elektrické energie ze slunce a přispívá rovněž k šetření fosilních paliv. Je tvořena soustavou fotovoltaických panelů, které jsou propojeny vodiči mezi sebou do jednotlivých stringů. Ty jsou následně svedeny k měničům, které zajistí přeměnu stejnosměrného napětí vyráběného fotovoltaickými panely na střídavé napětí elektrorozvodné sítě. Fotovoltaické panely lze umístit na šikmé i rovné střechy rodinných domů či výrobních hal, na fasády, balkony, výklenky nebo na stojany na volné ploše na zemi. Aktivní strana panelu by měla být obrácena na jih, ideální sklon panelů je 35 až 45° od vodorovné roviny..