Hlavní prohlídky

Provádění Hlavních Prohlídek na dálnicích a silnicích I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., §7 …(HP)

Hlavní Prohlídky se provádí při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu a před skončením záruční doby, vč. zpracování záznamu o HP.

Cílem prohlídky je zjištění stavebně technického stavu silnic I. třídy a dálnic, včetně jejích součástí a příslušenství.

Hlavní Prohlídka se provádí na základě výzvy zadavatele a to:

♠︎ při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu

♣︎ před skončením záruční doby

♥︎ zjištěné závady-vady jsou evidovány stejným způsobem jako u BP

♦︎ rozsah HP, zásady provádění HP, způsob záznamu sledovaných jevů a vyhodnocení zjištěných jevů jsou uvedeny v příloze č. 2 HP, Vyhlášky č.104/1997 Sb., §7

(…bližší popis služeb definujeme při osobním jednání)