Pasportizace a inventarizace součástí a příslušenství místních komunikací

Provádíme pasportizace a inventarizace součástí a příslušenství místních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., §12, §12a, §13, §14 a §15