Technický dozor investora

Zajišťujeme Technický Dozor Investora …(TDI)

Technický Dozor Investora má na starost kontrolu a dohled nad kvalitou a šetrností prací prováděných v souladu s danými schématy a výkresy na stavbách. Součástí jeho práce je kontrola rozpočtu, spolupráce a komunikace s projektanty, spolupráce při finálním předávání a kolaudaci stavby.