Služby

  • Provádění Běžných Prohlídek
  • Provádění Hlavních Prohlídek
  • Provádění Mimořádných Prohlídek
  • Zpracování a vyřízení Dopravně Inženýrského Opatření …(DIO)
  • Zajišťujeme Technický Dozor Stavby …(TDS)
  • Zajišťujeme Technický Dozor Investora …(TDI)
  • Provádíme pasportizace a inventarizace na dálnicích a silnicích I. třídy
  • Provádíme pasportizace a inventarizace součástí a příslušenství místních komunikací